Buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal VAS

Buhalterinės apskaitos paslaugos:
- pirminių pirkimo ir pardavimo dokumentų registravimas;
- kasos dokumentų registravimas ir kasos knygos pildymas;
- banko operacijų registravimas;
- avanso apyskaitų pildymas;
- ilgalaikio turto apskaita;
- atsargų apskaita;
- darbo užmokesčio apskaita;
- mokesčių apskaičiavimas;
- deklaracijų ir ataskaitų pildymas bei teikimas valstybinėms institucijoms;
- finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas.