Įmonių likvidavimas

atgal

Likviduojant įmonę UAB “Jūsų finansininkas” atliks šias procedūras:
– paruoš dokumentus, reikalingus likvidavimo procedūroms atlikti, pateiks juos atitinkamoms institucijoms;
– pasirūpins pažymų, reikalingų baigiant likvidavimo procedūras, gavimu;
– parengs galutines finansines ataskaitas ir deklaracijas.